OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.firescatalanes.cat (en endavant, LA WEB), del que és titular EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL (en endavant, FIRES CATALANES).

La navegació pel lloc web de FIRES CATALANES li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de FIRES CATALANES, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a FIRES CATALANES o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent FIRES CATALANES denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

FIRES CATALANES, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL
 • El seu nom comercial és: Fires Catalanes.
 • El seu CIF és: B64264641
 • El seu domicili social està a: C/ Balmes 6 08750 Molins de Rei Barcelonade Llobregat
 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona número 38768 foli18, full B 334710 inscrip 1ª

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 936 66 60 50

E-mail: info@expogestio.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FIRES CATALANES es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, FIRES CATALANES pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a FIRES CATALANES i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de FIRES CATALANES i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de FIRES CATALANES o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FIRES CATALANES presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de FIRES CATALANES o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de FIRES CATALANES o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a FIRES CATALANES, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de FIRES CATALANES, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre FIRES CATALANES i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de FIRES CATALANES dels seus continguts o serveis.

FIRES CATALANES no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

EXCLUSIÓ DE

GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

FIRES CATALANES exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, FIRES CATALANES no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, FIRES CATALANES declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. FIRES CATALANES no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. FIRES CATALANES no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL.

 • Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web
  • Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable:EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL
Finalitat:Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.
Legitimació:Execució d’un contracte.

Consentiment de l’interessat.

Destinataris:No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.
 • Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL – NIF: B64264641
Direcció postal: C/ Balmes 6 08750 Molins de Rei Barcelona
Telèfon: 936 66 60 50
Correu electrònic: info@expogestio.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 • Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web
  • Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable:EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL
Finalitat:Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.
Legitimació:Execució d’un contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’interessat.
Destinataris:No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.
 • Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL – NIF: B64264641
Direcció postal: C/ Balmes 6 08750 Molins de Rei Barcelona
Telèfon: 936 66 60 50
Correu electrònic: info@expogestio.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a FIRES CATALANES identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de FIRES CATALANES, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 • Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.
 • Tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

CookiesNomTipusPropòsitMés informació
_ga _gid _gatGoogle AnalyticsDe tercersRecollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten.Google Analytics Centre de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
PHP SESSIDTècnicaPròpiaS’usa per controlar la sessió de l’usuari. Necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. S’activa automàticament.https://www.firescatalanes.cat
cookie notice acceptedTècnicaPròpiaDetecta que ja t’hem explicat la nostra política de cookies. Una vegada que l’hagis acceptat o continuïs navegant, gràcies a aquesta cookie no et tornem a mostrar una vegada i una altra el mateix avís.Llegiu-ne més: https://www.firescatalanes.cat/termes-i-condicions/
Woocommerce cart hashWoocommerceDe tercersCookie per al funcionament de la tenda online:
sbFacebookDe tercersSón cookies proporcionades per Facebook que s’estableixen quan un visitant es registra per utilitzar el seu servei de Facebook.https://es-es.facebook.com/privacy/:
frFacebookDe tercersS’utilitza per oferir la funció “M’agrada” de facebook i un comptador de seguidors dels continguts concrets.https://es-es.facebook.com/privacy/:
datrFacebookDe tercersS’utilitza per identificar el navegador web que s’utilitza per connectar-se a Facebook independentment de l’usuari que ha entrat.https://es-es.facebook.com/privacy/:
_gid _gaTwitterDe tercersUsen aquestes tecnologies: per iniciar sessió a Twitter, guardar les seves preferències, personalitzar el contingut que veu, protegir-ho contra spam i abús, i mostrar-li anuncis que siguin més útils per a vostè.https://twitter.com/en/privacy:
TwitterDe tercersS’utilitzen per twittejar i identificar-se al lloc web a través d’un compte de Twitter, així com informació sobre el contingut vist per l’usuari per mostrar publicitat en funció del mateix.https://twitter.com/en/privacy:
_eu_cnTwitterDe tercersS’utilitza per identificar el lloc i compartir continguts.https://twitter.com/en/privacy:

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.firescatalanes.cat, del que és titular EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL (d’ara endavant, FIRES CATALANES).

L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

FIRES CATALANES, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL.
 • El seu nom comercial és: FIRES CATALANES.
 • El seu CIF és: B64264641.
 • El seu domicili social està a: C/ Balmes 6 – 08750 Molins de Rei – Barcelona.
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona número 38768 foli18, full B 334710 inscrip 1a

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tel: 936666050.
E-mail: info@expogestio.com.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FIRES CATALANES es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

SERVEIS

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

FIRES CATALANES es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, FIRES CATALANES podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix FIRES CATALANES es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels serveis oferts.

Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels serveis només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de l’USUARI, atorgant per part de FIRES CATALANES a l’interessat un nom d’Usuari i una contrasenya, els quals l’identificaran i habilitaran personalment per poder tenir accés als serveis.

Una vegada dins de www.firescatalanes.cat, i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.firescatalanes.cat.

DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

SERVEIS

Per a la prestació de serveis, FIRES CATALANES, donarà accés de la següent forma: Registre en a base de dades de firaires, consulta de períodes de contractació, modalitats i termes de cada fira.

FIRES CATALANES no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se a dit USUARI conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de www.firescatalanes.cat durant la prestació del mateix.

PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.firescatalanes.cat, és necessari que el client sigui major d’edat.

A més caldrà que el client es registri a www.firescatalanes.cat a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a FIRES CATALANES la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de FIRES CATALANES.

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

 • Dirigir-se a la zona de Firaires.
 • Seleccionar el pla desitjat.
 • Introduir informació fiscal i d’usuari.
 • Recepció de la confirmació digitalment.

Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per FIRES CATALANES per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb el seu correu electrònic, rebrà la corresponent factura.

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà en paper sota petició expressa. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment electrònicament per rebre la factura en paper.

PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a www.firescatalanes.cat vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

SERVEIS

Els preus finals de tots els serveis, juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen a www.firescatalanes.cat.

Els serveis tenen l’IVA inclòs.
El tipus d’IVA és del 21%.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

 • Per Transferència bancària

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de l’entitat i número de compte indicat en el moment de la compra. Havent d’indicar en el moment de realitzar la transferència el nom del client i número de comanda.

 • PayPal

A través de PayPal s’autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retirarà gens de diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per a això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal. Possible càrrec de comissió, a verificar en el moment de la compra.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

SERVEIS

El termini per a desistir del contracte de prestació de serveis és de 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte, devent l’usuari posar en coneixement de Fires Catalans el seu desig d’exercitar tal dret, la qual cosa podrà fer emplenant el formulari que es troba al final d’aquest document.

L’exercici del dret de desistiment dóna lloc a la suspensió del servei.
Fires Catalans comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

El desistiment implica que, Fires Catalans procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament.
Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Fires Catalans podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant FIRES CATALANES el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el Castellà.


FORMULARI DE RECLAMACIONS

A l’atenció de:

 • Entitat: EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL
 • Direcció postal: C/ Balmes 6 – 08750 Molins de Rei – Barcelona.
 • Telèfon: 936666050
 • E-mail: info@expogestio.com
PRODUCTE / SERVEIREFERÈNCIA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

MOTIU DE LA RECLAMACIÓ:

Número de comanda:
Data de comanda:Recepció de la comanda:

DADES DEL RECLAMANT

 • Nom i cognoms:
 • CIF/NIF/NIE:
 • Domicili:
 • Telèfon:
 • E-mail:

A ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

Firma:


FORMULARI DE DESISTIMENT

A l’atenció de:

 • EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL
 • C/ Balmes 6 – 08750 Molins de Rei – Barcelona.
 • Telèfon: 936666050
 • E-mail: info@expogestio.com

Per la present li comunico que desisteixo del contracte de venda realitzat amb vostès en relació als següents productes i/o serveis:

PRODUCTE / SERVEIREFERÈNCIA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Número de comanda:
Data de comanda:Recepció de la comanda:

DADES DEL CONSUMIDOR

Nom i cognoms:

CIF/NIF/NIE:

 • Domicili:
 • Telèfon:
 • E-mail:

A ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

Firma: